Matching Grants

Proiecte finalizate din categoria Matching Grant, realizate de Rotary Club Timisoara in colaborare cu alte Cluburi Rotary din strainatate – in principal Olanda, Italia, Franta. Detalii in meniul Proiecte.