ROTARY LA TIMIŞOARA
"Câteva personalităţi de prim plan din viaţa intelectuală şi economică a Banatului au hotărât să strângă rândurile în scopul de a înjgheba un club, care să cultive Rotarismul , sinonim cu omenia, în toate formele ei, pornind de la îndatoririle elementare faţă de tine însuţi şi familie până la cele faţă de societate, profesiune, Ţară şi Tron.

O mişcare de un folos real pentru ţară, cu caracter marcat naţional, unicul scop urmărit fiind acela de a servi şi de a fi util obştei.

Internaţionalismul rotarian, în forma în care îl concepem noi adică să cultivăm ceia ce ne leagă de rotarienii de peste hotare, nu  ceia ce ne depărtează de ei – de asemenea nu poate decât să ne încadreze perfect în imperativele actuale. "

ED. GIURCĂNEANU
Preşedinte Rotary Club Timişoara 1936

LISTA MEMBRILOR FONDATORI AI CLUBULUI ROTARY TIMIŞOARA:

1. Adler Tiberiu – Inginer – Fabricarea de produse chimice (Chemical industry);
2. Băltescu Ion – Doctor – Uzine de fier (Steel manufacturing);
3. Beşa Cornel – Inginer – Minerit (Mining);
4. Boullen Pierre – Serviciul consular (Consular Service);
5. Brăneanu Oswald – Industria bumbacului (Cotton industry);
6. Crişmariu Octavian – Doctor – Avocat (Genaral Law practice);
7. Dénes Ignaţie – Comerţ en gros (Trade);
8. Dénes Rudolf – Inginer – Fabr. de aparate electrice (Electrical engineering);
9. Gabor Liviu – Doctor – Ginecologie (Medicine Obstetrics);
10. Giurcăneanu Eduard – Bancă ipotecară (Finance Banking);
11. Hădan Aurel – Judecător (Law Judiciary);
12. Heller Ladislau – Doctor – Bancă de investiţie (Finance investment Banking);
13. Jacobi Coloman – Doctor – Fabricarea de ghete (Shoe manufacturing);
14. Jávor Iosif – Tipografie (Printing);
15. Kinsky Eugen – Inginer-Doctor – Chemicale, industria de pielărie (Chemical industry);
16. Klein Victor – Comerţ cu mărfuri din lână (Woolen goods distributing);
17. Klein Wilhelm – Doctor – Comerţ cu seminţe (Horticulture Seed Bulb distributing);
18. Kubicsek Oscar – Casă de economie (Finance Savings);
19. Lendvai Eugen – Publicistică (Publicity);
20. Lupan Andrei – Inginer-Profesor – Fabricarea de cazane (Boiler Manufacturing);
21. Mănuilă Camil – Doctor – Camera de comerţ (Chamber of commerce);
22. Mardan Dion – Inginer Profesor – Manufactură de tutun (Tabacco manufacturing);
23. Miklósi Cornel – Inginer Doctor – Producţie şi distribuţie de energie electrică (Electrical power producing & distributing);
24. Morariu Alexandru – Doctor – Notar public (Notary poublic);
25. Pál Desideriu – Banca comercială (Commercial Banking);
26. Prochaska Eduard – Morărit (Milling);
27. Răduleţ Remus – Inginer Doctor – Instrucţie universitară (Education University);
28. Renert Carol – Exploatări forestiere (Forestry);
29. Somló Emeric – Doctor – Agricultură (Agriculture);
30. Steckl Adolf – Fabricarea de mobile (Furniture manufacturing);
31. Szakmáry Ladislau  – Inginer – Instalaţie de mori (Milling supplies);
32. Szana Andrei – Doctor – Radiologie (Medicine Radiologie);
33. Szana Sigmund – Fabricarea de bomboane (Confectionary Manufacturing);
34. Teodorescu C. Constantin – Inginer Profesor – Construcţii în beton (Concrete construction);
35. Zbegan Vasile – Inginer – Serviciul municipal de apă (Municipal Water Supply);
STATISTICĂ – ROTARY CLUB TIMIŞOARA  1936
Iată câteva date privitoare la Rotary – Timişoara : 
      – membri = 33;
      – şedinţe = 12;
      – media de prezenţă = 37,87%;
      – conferinţe ţinute = 2;
      – vizite primite = 1;
      – vizite făcute = 2.
Aceste date sunt pentru trimestrul VII – IX 1936.